NPR Dobročský prales

Chránené územie: NPR Dobročský prales

Geomorfologický celok: Veporské vrchy

Okres: Banská Bystrica

Lokalita: lokalita Sedmák (dolina Brôtovo) 6 km od osady Dobroč, alebo z lokality Tlstý javor odbočením z Rudnej magistrály (30 min.), NCH je zrušený, do pralesa je zákaz vstupu bez povolenia.

Zaujímavosti: ukážka karpatského pôvodného pralesa – vrcholový (klimaxový) ekosystém jedľovo – bukového lesného vegetačného stupňa

       Ojedinelá zachovalá ukážka pralesovitého Karpatského lesa. Nachádza sa neďaleko obce Čierny Balog. 

     K exemplárnym stromom patria Buk pod Kľukou, Buk pod Širokou a Brest na HukaveOdlesňovaním  lokalít, ich obhospodarovaním, najmä kosením trávy a salašníctvom  postupne vznikal jedinečný  komplex lúk, čistín a horských pasienkov, kde sa  nachádzajú  vzácne rastlinné spoločenstvá s množstvom chránených rastlín: žltohlav európsky, korunka strakatá, valdštanka trojlistá, páperník širokolistý, rosnička okrúhlolistá …

      Vďaka zachovalosti prírodného prostredia sa tu stále nachádza množstvo vzácnych živočíchov: bezstavovce,  obojživelníky, plazy…  Z množstva vtákov sú najvzácnejšie dravce: jastrab lesný, sokol lastovičiar, orol krikľavý.  Z cicavcov sa tu vyskytujú  tiež vlk, rys, divá mačka, medveď a vydra riečna.

    Vstup do územia Národnej prírodnej rezervácie Dobročský prales je možny len v sprievode pracovnikov Štátnej ochrany prírody (územie NPR spravuje Správa CHKO Poľana), pracovníkov Lesov SR (OZ Čierny Balog), vstup do ochranného pásma môže sprostredkovať OZ Vydra Čierny Balog na základe udelenej výnimky.