Obec Čierny Balog

pozýva na 16. ročník súťaže O najchutnejšie trhance, ktorá sa uskutoční v rámci fašiangového festivalu Už sa fašiang kráti.
Podmienky súťaže:
– Súťažiť môžu 3-členné družstvá.
– Súťažiaci uvaria trhance zo surovín, ktoré zabezpečí organizátor.
– Cesto musí byť vypracované z 2 vajec.
– Pomôcky na varenie si prinesú súťažiace družstvá (hrnce, fišpret, váľok atď).
– Hodnotí sa najmä kvalita a prihliada sa aj na čas varenia.

Prihlásiť sa môžete na Obecnom úrade v Čiernom Balogu, písomne, e-mailom (trhance@ciernybalog.sk) alebo telefonicky (6304310, 6304316).

Termín: Do piatku 14. februára 2020.

Srdečne pozývame odvážnych i menej odvážnych kuchárov a kuchárky, veď ide nielen o kuchárske umenie, ale aj o zábavu a dobrú náladu a nikto z účastníkov neodíde naprázdno.

Propozície súťaže sú v prílohe.

Na príjemné stretnutie na 16. ročníku súťaže sa teší organizačný tím 🙂 .

 

Na stiahnutie:

Propozície_o najchutnejsie trhance 2020