Ozubnicová železničná trať Tisovec – Zbojská – Pohronská Polhora vznikla v roku 1896, najmä pre potreby rozvíjajúceho sa hutníckeho priemyslu. Keďže jej pôvodné ozubnicové zariadenie šťastne prežilo obdobie útlmu výroby železa v druhej polovici 20. storočia, mohla sa železnica stať v roku 2008 kultúrnou pamiatkou. Na základe jedinečnej akvizície ozubnicového parného rušňa zo zrušenej rumunskej ozubnicovej železnice sa táto slovenská železničná trať stala jediným miestom v Európe, na ktorom si je možné v plnosti vychutnať dávno zabudnutý zážitok jazdy ozubnicovým parným vlakom na železnici normálneho rozchodu.

Občianske združenie Zubačka zabezpečuje kompletnú starostlivosť o parný ozubnicový rušeň a jazdy pre verejnosť

Múzeum ozubnicovej železnice je prístupné verejnosti v čase od 1.5. do 31.10.2014 každú sobotu v čase od 9.00 do 11.00 a od 12.00 do 17.00. Návštevy mimo týchto termínov je potrebné dohovoriť najmenej týždeň vopred na kontaktnom telefónnom čísle v záložke

V letnej sezóne 2015 bude parný ozubnicový vlak jazdiť každú prvú sobotu v mesiaci. Individuálne jazdy pre skupiny je možné dojednať osobitne

Kontakt:

Občianske združenie Zubačka
Nám. Dr. V. Clementisa 1, 980 61 TISOVEC
Tel: +421 903 133 466
info@zubacka.sk

www.zubacka.sk