Číslo projektu: 9/2016
Žiadateľ: Obec Čierny Balog
Názov projektu: Obnova prvkov drobnej architektúry, národnej kultúrnej pamiatky a vojnových pamätníkov v centre obce
Cieľ projektu: Zatraktívniť centrum obce pre obyvateľov a turistov obnovou vojnových pamätníkov, národnej kultúrnej pamiatky a vybudovaním prvku drobnej infraštruktúry
Opatrenie stratégie: 3.5 Budovanie a rozvoj drobnej infraštruktúry
Aktivita stratégie:  – Obnova kultúrnych, historických a technických pamiatok a ich ďalšie využitie v cestovnom ruchu,
 –  Oddychové zóny a drobná infraštruktúra
Obsah projektu:
Obsahom projektu je obnova vojnových pamätníkov v obci a výstavba prestrešenia vstupu do obecného úradu štýlovým dreveným prístreškom. Prvou súčasťou projektu je obnova národnej kultúrnej pamiatky – socha partizána pred kultúrnym domom, ktorá je národnou kultúrnou pamiatkou. Obnova bude spočívať vo vyčistení povrchu pieskovcovej sochy nanotechnológiou. Druhou časťou je obnova pamätníkov pri obecnom úrade – na pamätníku 1. sv. vojny bude busta vojaka tiež obnovená nanotechnológiou a bude obnovené písmo na pamätníku (spolu cca 2120 znakov) a obnovená rytina na pamätníku. Na pamätníku 2. sv. vojny bude obnovené písmo – spolu cca 1390 znakov. Treťou časťou projektu je výstavba dreveného štýlového prestrešenia vstupu do obecného úradu. 
Doba realizácie: od 15.7.2016 do 30.10.2016
Zodpovedná osoba: Róbert Hlaváčik
Celkový plánovaný rozpočet projektu: 1 260,00 € 210,00%
Požadovaný príspevok: 600,00 € 100,00%
Deklarovaná výška vkladu žiadateľa: 660,00 € 110,00%
Schválená výška príspevku: 600,00 € 100,00%
Minimálna povinná výška vkladu žiadateľa (20%): 120,00 € x

 

Obnova vojnových pamätníkov v obci Čierny Balog a výstavba prestrešenia vstupu do obecného úradu štýlovým dreveným prístreškom