Obec Drábsko bola založená grófom Forgáchom a osídlená drevorubačmi z Oravy v roku 1810 po rozsiahlom lesnom polome. Pribudli pastieri, furmani a neskôr sklári z Kysúc a Valašska V 2. polovici 19. storočia tu vznikli sklárske huty, ktoré fungovali do dvadsiatych rokov 20. storočia. Obec sa nachádza vo vrcholovej časti Veporského Slovenského rudohoria, pri prameni Rimavice v miestnej časti „Vrchy“. Názov územia Na Drapskie bol známy už r. 1566. Ešte v r. 1920 patrila ako osada Lomu nad Rimavicou. Krátko nato sa osamostatnila ako Drábsko. Obyvatelia sa živili prácou v lese, výrobou šindlí a skromným poľnohosp. Kaplnka bola obnovená v r. 1957. Zachovalá je ľudová architektúra najmä v časti Kysuca.

V obci je novo rekonštruovaný Domov sociálnych služieb. Určite však je Drábsko známe tradičnou vidieckou turistikou na „Marekovom dvore“

Kontakt

Starostka obce:  Martina Kocová

Drábsko č. 10
976 53 Drábsko
Telefón: 048/6180083

e-mail: obecdrabsko@gmail.com

web: www.drabsko.webnode.sk/