Obec Hronec sa prvý krát spomína už v roku 1353, keď ju založil kráľovský hájnik Pavol. Nachádza sa na severnej strane veporskej časti Slovenského rudohoria. Vznikla na území panstva Slovenská Ľupča. V roku 1424 sa už uvádza v majetku ľupčianskeho hradu. V 16. storočí boli v chotári obce bane na železnú rudu a hámre, od roku 1547 ich vlastnila banskobystrická komora. Osadníci pracovali pre komoru ako drevorubači a železiarski robotníci. Výroba železa opäť ožila až v 2. polovici 17. storočia, a hlavne po roku 1740, kedy bola postavená nová pec. V roku 1795 postavili vysokú pec podľa projektov prof. Heringa z banskoštiavnickej akadémie a v roku 1804 druhú. Vznikol Hrončiansky komplex, ku ktorému patrili vysoké pece v Pohronskej Polhore, Tisovci, Ľubietovej a Ponickej Hute, celý komplex hámrov v 12 obciach Horehronia, neskôr valcovne v Podbrezovej, Piesku a Osrblí. Rýchlo sa rozvinulo i zlievárenstvo (v roku 1810 vyrobili prvý liaty most a v roku 1813 a 1815 ďalšie dva). V roku 1814 tu bola vybudovaná prvá valcovňa. Začiatkom 19. storočia sa tu rozvinulo zlievárenstvo. J. Schwarzkőnig tu v roku 1804 vynašiel tzv. hrončiansku metódu skujňovania železa. Odtiaľto sa rozšírila do celého Uhorska a bola jedným z prvých postupov pri skujňovaní surového železa v Uhorsku, ktorý našiel miesto i v svetových dejinách technológie železiarskej výroby. Hrončianska zlievareň bola najväčšia v Uhorsku. Po hospodárskej kríze v 60. rokoch 19.storočia závod upadal, v roku 1883 boli vysoké pece v Hronci zlikvidované, v prevádzke zostala len zlieváreň a v roku 1885 sa zaviedla výroba smaltovaného riadu. V roku 1919 hronecký závod kúpil štát a roku 1922 a 1923 ho zmodernizoval. V obci je dodnes zachovaný mlyn, kde sa mleli prírodné farbivá, pouzívané na smaltovaný riad. V roku 1946 závod zrekonštruovali a v roku 1951 bola zlieváreň pripojená ako závod k Strojárňam Piesok.

Obyvatelia obce väčšinou pracujú v miestnom závode. V obci sa nachádza rím. katolícky. klasicistický kostol sv. Klementa, pápeža z rokov 1821 – 1826 postavený staviteľom L. Gašparcom. Barokový kaštieľ pochádza z polovice 18. storočia V obci, pred závodom ZLH a. s., je umiestnený prvý liatinový most vyrobený v miestnej zlievárni v roku 1810. V roku 1860 – 1866 sa tu nacvičovali slovenské divadelné predstavenia s robotníkmi zo závodu a roku 1864 divadelné hry hrala aj mládež. V roku 1921 si obyvatelia založili Športový klub HAC – Hrončiansky atletický klub. Nachádza sa tu najstarší Cyrilometodský zvon na Slovensku. Každoročne obec organizuje Hrončianske divadelné dni.

V Hronci sa v roku1871 narodil Prvý slovenský olympionik Alojz Sokol. Najvýznamnejšou osobnosťou, pochádzajúcou z tejto obce je Ladislav Chudík – herec, národný umelec.

Kontakt 

Starosta obce:  Bohuslav Nemky

Zlievarenská 516
97645 Hronec
Telefón: 048 / 6176 031
Fax: 048 / 6176 031
e-mail: ouhronec@stonline.sk,   starostahronec@stonline.sk

web: www.hronec.sk