Číslo projektu: 6/2016
Žiadateľ: Obec Lom nad Rimavicou
Názov projektu: Drobná infraštruktúra pre zvýšenie informovanosti obce
Cieľ projektu: Zvýšenie informovanosti v obci a budovanie drobnej infraštruktúry
Opatrenie stratégie: Opatrenie č. 3.5: Budovanie a rozvoj drobnej infraštruktúry
Aktivita stratégie: Výroba a inštalácia informačných a orientačných tabúľ s dôrazom na jednotný systém Partnerstva MP – ČH
Obsah projektu:
Výroba a inštalácia dvoch informačných a orientačných tabuľ obce a okolia, informácie o turistických chodníkoch a smerovaníky v obci
Doba realizácie: od 15.7.2016 do 30.10.2016
Zodpovedná osoba: Jozef Katreniak
Celkový plánovaný rozpočet projektu: 728,00 € 127,94%
Požadovaný príspevok: 569,00 € 100,00%
Deklarovaná výška vkladu žiadateľa: 159,00 € 27,94%
Schválená výška príspevku: 400,00 € 70,30%
Minimálna povinná výška vkladu žiadateľa (20%): 80,00 € x

 

Výroba a inštalácia informačných a orientačných tabúľ obce Lom nad Rimavicou a jej okolia, informácie o turistických chodníkoch.