Ľudová kultúra - sviatočná aj každodenná

Čierny Balog je rázovitá obec, známa aj svojím folklórom. OZ VYDRA prispieva k zachovávaniu a prezentácii miestnej ľudovej kultúry svojimi aktivitami. Predstavujeme ju návštevníkom regiónu našimi zážitkovými programami a remeselnými výrobkami – suvenírmi, ktoré si turisti môžu kúpiť v našich Turistických informačných kanceláriách (TIK). Množstvo a sortiment výrobkov od miestnych remeselníkov sa zvyšuje. Aj to podporuje miestnu ekonomiku a rozvoj cestovného ruchu, napomáha Vydrovskú dolinu zachovať ako jedinečnú autentickú turistickú destináciu. Týmto projektom zviditeľnia miestnych ľudových remeselníkov nakrútením krátkych videonahrávok. Celý záznam bude premietaný v TIK v Čiernom Balogu, doplní existujúce služby a zatraktívni ich. Videozáznam bude slúžiť aj na propagačné účely počas rôznych podujatí a prezentačných akcií.