“Budovanie a rozvoj drobnej infraštruktúry”

Hlavným cieľom projektu bolo skrášlenie a oživenie okolia kaplnky

V rámci projektu obec Oprava fasády a vnútoných stien kaplnky, ktorá je obecný majetok, je to miestna pamätihodnosť obce a je zasvätená Sedembolestnej Panne Márii, na ktorej je poškodená fasáda, ktorá opadá a aešte ďalšia časť, ktorú treba opraviť, lebo je zvetrená a musí to urobiť odborník. Vnútro kaplnky je vlhké a a je otrebné ošetriť od vlhkosti a vymaľovať, čo musí urobiť odborník, maliar. Je potrebné ošetriť dvere a ďalšie drevené časti kaplnky.