Obec vznikla po roku 1796. Názov obce sa postupne menil z Forgaczfalva (1799), Lom (1802), Forgáčka (1808), Lôm (1920) až na dnešný názov Lom nad Rimavicou; maďarsky Forgácsfalva. Založili ju Forgáchovci v chotári Kokavy. V roku 1828 mala 58 domov a 473 obyvateľov, ktorí sa zaoberali chovom dobytka, prácou v lesoch a povozníctvom. V 19. storočí tu pracovala sklárska huta, papiereň a píla. Počas SNP tu bola vojenská nemocnica.

Lom nad Rimavicou leží v Slovensko rudohorí v pramennej oblasti Rimavice. Nadmorská výška v strede obce je 1015 m n. m., v chotári 650-1164 m n. m. Chotár je vo vrcholovej časti pohoria na náhornej vrchovine, ktorú tvoria granodiority až kremité diority na povrchu silno zvetrané. Má hnedé lesné pôdy. Územie obce je prevažne odlesnené, ihličnatý a zmiešaný les je len v juhovýchodnej časti a ostrovovite pozdĺž toku.

 

Pamiatky:

ĽUDOVÝ DOM S MAŠTAĽOU A STODOLOU, zrubový, ľudové staviteľstvo, obdĺžnikový pôdorys
KOVÁČSKA VYHŇA, postavená bola v roku 1932

Kostol rímskokatolícky, postavený bol v rokoch 1812-1818, klasicistický sloh

Potočná radová zástavba. Z 19. storočia sú zachované drevorubačské zrubové domy s podpivničenou prednou izbou, s valbovou šindľovou strechou prečnievajúcou nad pavlač, ktorá kryje vchod do pivnice. Hospodárske stavby sú rozmiestnené za domom v otvorenom dvore.

Tradície

V 19. storočí bolo známe maľovanie obrázkov na sklo. Ešte v polovici 20. storočia sa tu tkalo plátno.

 

Kontakt

Starosta obce:  Jozef Katreniak

Lom nad Rimavicou č.13
976 53 Lom nad Rimavicou
Telefón: 0948 474 542

Fax:
e-mail: obecnyurad@lnr.sk

web: www.lomnadrimavicou.ocu.sk