Číslo projektu: 7/2016
Žiadateľ: Obec Michalová
Názov projektu: Pekné privítanie pre návštevníkov obce Michalová
Cieľ projektu: Výroba uvítacích tabúľ pri vstupe obce a rekonštrukcia autobusových zastávok
Opatrenie stratégie: 3.5. Budovanie a rozvoj drobnej infraštruktúry
Aktivita stratégie: Výroba a inštalácia informačných a orientačných tabúľ s dôrazom na jednotný systém Partnerstva MP – ČH
Celkový plánovaný rozpočet projektu: 1 350,00 € 225,00%
Požadovaný príspevok: 600,00 € 100,00%
Deklarovaná výška vkladu žiadateľa: 750,00 € 125,00%
Schválená výška príspevku: 400,00 € 0,00%
Minimálna povinná výška vkladu žiadateľa (20%): 0,00 € x

 

Uvítacie tabule na vstupe a výstupe z obce Michalová a oprava existujúcich autobusových zastávok (lavičky, strechy a smetné koše).