„ Oprava  a rozšírenie náučného chodníka “

Hlavný cieľ projektu bola oprava a rozšírenie náučného chodníka v obci Michalová

Toho času  sa v Obci Michalová nachádza jeden náučný chodník, ktorý bol vybudovaný za pomoci podporeného projektu  grantu MP – ČH v roku 2011. Uvedený náučný chodník informuje o histórii obce nielen miestnych obyvateľov ale aj turistov. Trasa náučného chodníka začína v strede obce a končí pri vybudovanom altánku  v blízkosti Kalvárie. Trasa sa využíva ako ideálna alternatíva prechádzok , spojená s oboznámením sa o histórii obce . Avšak vzhľadom k poveternostným podmienkam je vybudovaný náučný chodník znehodnotený takým spôsobom, že informačné tabule sú ťažko čitateľné. Obec Michalová sa snaží o úpravu drevených stojanov. No uvedená snaha udržania náučného chodníka je nepostačujúca a z toho dôvodu bol projekt zameraný na rekonštrukciu náučného chodníka renováciou informačných tabúľ ako aj rozšírenie o jednu tabuľu venovanú významnej osobnosti, ktorá pôsobila v tejto obci.