„Drobná infraštruktúra pre zvýšenie informovanosti návštevníkov Národného parku Muránska planina“

Hlavný cieľ projektu bolo rozšíriť informovanosť návštevníkov a zvýšiť atraktivitu Národného parku Muránska planina a obce Muráň pre návštevníkov a obyvateľov.

Hlavnou náplňou projektu bola výroba a inštalácia informačno-propagačnej tabule s mapou Národného parku Muránska planina, na ktorej sú vyznačené všetky atrakcie s dôrazom na cyklotrasy, turistické chodníky a ďalšie možnosti využitia voľného času. Týmto chce obec dosiahnuť lepšiu informovanosť návštevníkov a zvýšenie propagácie Národného parku Muránska planina a obce Muráň, ktorá je jeho vstupnou bránou. Projekt slúži hlavne širokej verejnosti s celého Slovenska a zahraničia, čím sa má prispieť ešte k výraznejšiemu spropagovaniu mikroregiónu a zvýšeniu cestovného ruchu.