Obec MURÁNSKA DLHÁ LÚKA sa nachádza na hlavnej ceste spájajúcej Muráň s Revúcou. Obec vznikla začiatkom 14. storočia, ale územie už bolo pravdepodobne osídlené. Názov obce je doložený z roku 1357 ako Hoszszu Reth, z roku 1435 ako Huzywreth, z roku 1551 ako Dlua Luka, z roku 1567 alp Muranhozzureth, z roku 1605 ako Dluha Luka alias Hozu Reth, z roku 1773 ako Muranska Dluha Luka, maďarsky Murányhosszúrét, nemecky Lange-Wiese, Langewiesen. Názov obce je odvodený od rozsiahlych pastvín, ktoré v minulosti slúžili Jelšavskému panstvu a od 16. storočia Muránskemu panstvu. Roku 1427 tu bolo 29 port. Obyvatelia sa venovali pastierstvu a pracovali na pílach a v hámroch. Ušli pred Turkami, 40 rokov bola obec pustá. Mor v rokoch 1709 – 1710 si vyžiadal 440 obetí. Roku 1828 mala obec 138 domov a 1184 obyvateľov. V 19. storočí a 20. storočí obyvatelia pracovali v priemyselných podnikoch, v poľnohospodárstve, v lesoch a chodili na sezónne práce na Dolnú zem.

V obci sú dominantnými stavbami dva kostoly. Rímskokatolícky Kostol sv. Michala archanjela bol postavený v 14. storočí v gotickom štýle. V 18. storočí ho barokovo upravili. Zariadenie v jeho interiéri pochádza z 19. a 20. storočia. Tolerančný klasicistický evanjelický kostol postavili pôvodne bez veže v roku 1787. Veža bola pristavaná až v roku 1863. Okrem týchto kostolov sa v obci nachádza aj baptistická modlitebňa. Občanom slúži kultúrny dom, dom smútku a funguje tu základná a materská škola.

V zimných mesiacoch sú k dispozícii lyžiarske vleky o dĺžke 450m, 300m a jeden detský vlek. Tieto vleky majú umelé osvetlenie a preto ich možno v prípade dobrých snehových a poveternostných podmienok využívať aj vo večerných hodinách. Toto zariadenie patrí Slovmagu a.s. Lubeník. Obec leží v prekrásnej doline medzi vrchmi. Zo severovýchodu je to Radzim, Zubová a z juhozápadu je to Poľan. Z obce je množstvo možností turistických vychádzok do okolitej prírody, napr. Lučanské, Muránska Zdychava, Korimovo, ale aj do vzdialenejších oblastí Muránska hrad, Veľká Lúka, Muránska Planina, Predná Hora. V obci máme ranč s chovom koní, kde sa záujemcovia môžu zúčastniť vychádzok na koni do okolitej prírody.

Kontakty

Starosta: Ing. Marek Nosko

Muránska Dlhá Lúka 111
050 01 Muránska Dlhá Lúka

Tel:  058 / 4881 033
Fax: 058 / 4881 032
e-mail: obecmdl@centrum.sk

web: www.muranskadlhaluka.sk