Číslo projektu: 1/2016
Žiadateľ: Obec Muránska Lehota
Názov projektu: Nahrávka súboru ľudových piesní spevokolu  „Ľahota“ na CD nosič
Cieľ projektu: Nahrávka súboru ľudových piesní spevokolu „Ľahota“ na CD nosič
Opatrenie stratégie: 1.5 Budovanie a rozvoj atrakcií CR menšieho rozsahu
Aktivita stratégie: Tvorba propagačných, prezentačných a informačných materiálov (letáky, katalógy, CD, DVD…)
Obsah projektu:  
Spevokol „Lahota“ má zámer po takmer trojročnej úspešnej spolupráci svojich členov nahrať vybrané piesne zo svojho repertoáru na CD nosič. Nahrávka bude slúžiť na prezentáciu Obce Muránska Lehota formou prezentu pre partnerské obce Partnerstva MP –ČH, pre významných hostí, pri životných jubileách, ďalej pre občanov, ktorí budú mať o CD záujem, pri rozhlasových reláciach obce a celkovo na zviditeľnenie nie len spevokolu, ale aj našej malej obce a nášho Partnerstva MP –ČH.
Doba realizácie: od 15.7.2016 do 15.11.2016
Zodpovedná osoba: Miloslav Marčák
Celkový plánovaný rozpočet projektu: 1 050,00 € 175,00%
Požadovaný príspevok: 600,00 € 100,00%
Deklarovaná výška vkladu žiadateľa: 450,00 € 75,00%
Schválená výška príspevku: 550,00 € 91,67%
Minimálna povinná výška vkladu žiadateľa (20%): 110,00 € x

 

·         Spevácky súbor „Lahota“ takmer po trojročnej úspešnej spolupráci svojich členov nahral vybrané piesne zo svojho repertoáru na CD nosič. Nahrávka slúži na prezentáciu obce aj nášho regiónu Muránska planina – Čierny Hron