Obec Muránska Lehota sa propaguje

  • Propagácia obce výrobou nástenného kalendára, pohľadnice a magnetky s fotografiami obce a jejokolia