MURÁNSKA LEHOTA leží v južnej  časti Slovenského  rudohoria. Na tomto území sa v r. 1427 spomína osada Kisilswa – Malá Ješava. Osada zanikla koncom 15. stor. Obec Muránska Lehota je písomne doložená v roku 1453 pod názvom Lehota, vznikla na základe valaského práva na území Jelšavského panstva. Od 16. storočia sa stala súčasťou majetku pánov Muránskeho hradu.

Obec leží na južnom okraji mikroregiónu Muránska planina v nadmorskej výške 388 m. V súčasnosti je v obci 101 domov a 245 obyvateľov, pri rozlohe chotára 789 ha.

Obyvatelia sa vo veľkom sa zaoberali chovom oviec. V 19. stor. sa živili aj uhliarstvom, pracovali v hámroch a vyrábali šindle. Začiatkom 20. stor. pracovali v lesoch, zaoberali sa kováčstvom, tkáčstvom a košikárstvom.V obci sa nachádza rímsko-katolícky kostol Narodenia Panny Márie z roku 1826. vyzdobený ručne vyrezávanými sochami neznámych majstrov.

Obcou prechádza turistická značka Cesta Márie Széchy, spájajúca hrady Fiľakovo a Muráň, ku ktorej sa viaže jedna z najznámejších romantických povestí Slovenského stredoveku o Muránskej Venuši.

Kontakty

Starosta: Miloslav Marčák, 0915 885 958

Muránska Lehota 83
049 01 Muráň

Tel:  058 / 4882 031
Fax: 058 / 4882 031
e-mail: obecmurlehota@stonline.sk    

web:  www.muranskalehota.webnode.sk