Obec OSRBLIE vznikla v roku 1580 ako komorská osada (Osrbliansky handel) na území  Predajnej. Erár i súkromní podnikatelia tu ťažili železnú rudu, okolo roku 1630 aj olovo. Leží vo veporskej časti Slovenského rudohoria v kotline Osrblianky a Anderlovej.  Roku 1795 postavili hámor na ťahanie železa, čím sa obec zapojila do vznikajúceho Hrončianskeho železiarskeho komplexu. Dokladom toho je aj dodnes zachovaná vysoká pec z roku 1795 neďaleko obce v lokalite Tri vody. V rokoch 1813 – 1821 tu pracovala drôtovňa, potom sa tu vyrábali železné tyče. V roku 1840 sa v obci vybudovala valcovňa na plechy, ktorá bola zlikvidovaná  1870. V obci sa nachádzala lesná správa. Na potoku Osrblianka bola v rooku 1867 vystavaná vodná nádrž na plavenie dreva. Začiatkom októbra 1944 bola zriadená na Červenej jame pri Troch Vodách výrobňa výbušnín, tiež proviantný sklad, ktorý bol po potlačení SNP zlikvidovaný.

Obyvatelia pracovali v lesoch a ako baníci a železiarski robotníci. V súčasnosti pracujú v okolitých závodoch v železiarňach v Podbrezovej a Hronci. Kostol Navštívenia Panny Márie je z r. 1933 – 1935. Prícestná kaplnka Navštívenia Panny Márie je z r. 1813.

Obec je známa svojim národným biatlonovým areálom. kde sa organizujú mnohé významné medzinárodné súťaže.

Kontakt

Starosta obce:  Peter SIman

Stredná 230
976 45 Osrblie
Telefón: 048 / 6179 129
Fax: 048 / 6179 129

e-mail: obec.osrblie@orangemail.sk

web: www.osrblie.sk