Číslo projektu: 3/2016
Žiadateľ: Obec Pohronská Polhora
Názov projektu: Bulletin o kultúrnej pamiatke a propagačný panel
Cieľ projektu: Propagácie kultúrnej pamiatky
Opatrenie stratégie: 3.5 Budovanie a rozvoj drobnej infraštruktúry
Aktivita stratégie: Výroba a inštalácia informačných a orientačných tabúľ s dôrazom na jednotný systém Partnerstva MP–ČH
Obsah projektu:
Obec sa aktívne podieľajú na rozvoji života v obci a nie jej  ľahostajná ani ochrana a obnova kultúrnych pamiatok v obci.
V roku 1999 bol za kultúrnu pamiatku vyhlásený starý polhorský cintorín. Obec tento rok plánuje v areály cintorína osadiť informačnú tabuľu o tejto pamiatke a vytlačiť bulletin s informáciami o tejto pamiatke. Už v minulom roku žiačka Odbornej školy v Tisovci v rámci SOČ a v spolupráci Horehronským múzeom v Brezne vypracovala  návrh materiálu s odborným textom. Text a návrh študentky spracuje grafik . Drevenú časť na stojan informačného panela v spolupráci s Obecným podnikom lesov Pohronská Polhora umiestnime v cintoríne. Následne nainštalujeme mapu. Do Michalských hodov , ktoré odzrkadľujú tradície obce pripravíme bulletin a bude k dispozícii návštevníkom našej obce. Táto aktivita úzko súvisí aj s prioritami obecného úradu o úpravu a spropagovanie kultúrnej pamiatky v obci.
Doba realizácie: od 1.8.2016 do 15.10.2016
Zodpovedná osoba: Katarína Pindiaková
Celkový plánovaný rozpočet projektu: 1 030,00 € 176,07%
Požadovaný príspevok: 585,00 € 100,00%
Deklarovaná výška vkladu žiadateľa: 445,00 € 76,07%
Schválená výška príspevku: 585,00 € 100,00%
Minimálna povinná výška vkladu žiadateľa (20%): 117,00 € x