Obec Valaská – prvé zmienky o Valaskej sa objavujú v dokumentoch z roku 1424. V chotári sa v lokalite Diel našiel žiarový hrob z mladšej doby bronzovej (1000 rokov p.n.l.), kedy na Horehroní vznikali trvalejšie osídlenia v súvislosti s ťažbou kovov. Obec vznikla v priestore kráľovského poľovníckeho revíru. Obyvatelia sa pôvodne zaoberali chovom oviec a dobytka Pastierskym osadením svojho územia poverovali zemepáni zdatných a podnikavejších prisťahovalcov, z ktorých si vyberali tzv. šoltýsov. Z tejto doby pochádza aj listina pre Vladislava Valacha, ktorý 17. 9. 1470 obdržal výsadne šoltýske právo na panstve hradu Slovenska Ľupča.Od 18. storočia pracovali obyvatelia v komorských lesoch a okolitých železiarskych závodoch. Začiatkom dvadsiatych 20. storočia tu bola vybudovaná valcovňa na plech. V rokoch 1945 – 1965 bolo v obci vybudované sídlisko. Poľnohospodárske družstvo bolo založené v roku 1957 a roku 1964 začlenené do Štátneho majetku Podbrezová.

Pôvodný gotický kostol sv. Martina biskupa je z 2. polovice 15. storočia, upravovaný v 17. a 19. storočí. Pri kostole sa nachádzajú kaplnky sv. Františky Rímskej (1840) a Kalvárie (z 19. stor.). Uprostred obce je kaplnka sv. Jána Krstiteľa (1846). Dnešná časť obce, Piesok, vznikla koncom 18. storočia okolo železiarní, najskôr patriacim Hroncu (do r. 1883), potom Podbrezovej. V obci v roku 1789 postavili hámor na výrobu tyčového železa a roku 1874 ho prestavali na valcovňu. Závod i osadu rozšírili v rokoch 1904 – 1910.

Nachádza sa v strednej časti Horehronského podolia, na južných svahoch Nízkych Tatier a časť chotára v Slovenskom rudohorí. V katastri obce sa nachádza Bystrianska jaskyňa, ktorá sa využiva i na liečebne účely.

V obci sa zachovali bohaté ľudové remeslá a ľudové tradície. V miestnej časti Chvatimech pod prvou sedačkovou lanovkou postavenou na Slovensku je dnes východisková stanica Čiernohronskej železničky.

Kontakt

Starosta obce: Ing. Juraj Uhrin 

Nám. 1. mája 460/8
976 46 Valaská
Telefón:  048 / 6711 501, 502; 0905 356 683

Fax: 048 / 6711 560
e-mail: valaska@valaska.sk

web: www.valaska.sk