Obnova pamätníka padlým Tisovčanom v I. svetovej vojne

Mesto Tisovec, ktoré leží v údolí rieky Rimavy a je najsevernejším mestom okresu Rimavská Sobota a zároveň tvorí južný vstup do Národného parku Muránska planina,  je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky. Základnou úlohou mesta pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj jeho územia a o potreby jeho obyvateľov. Finančné prostriedky na jeho rozvoj sa snaží získavať z rôznych grantov a patrí medzi zakladajúcich členov Partnerstva Muránska planina – Čierny Hron. 

Obsahom projektu bola obnova pamätníka padlým v I.sv. vojne a skultúrnenie plochy v jeho okolí novou výsadbou. Samotná obnova spočívala v odbornom vyčistení pieskovcovej sochy špeciálnou metódou nanotechnológie a tiež v obnovení písma na mramorových doskách – mená 106 padlých občanov, ostatné texty a rytiny. Celé priestranstvo sa upravilo a boli vysadené nové kríčky.

V meste Tisovec tak vzniklo dôstojné pietne miesto padlých občanov I. sv. vojny. Zrealizovaný projekt zároveň prispeje k skrášleniu centra mesta, kde sa môžu pristaviť občania aj návštevníci mesta a regiónu, uctiť si pamiatku padlých, zamyslieť sa nad nezmyselnosťou vojen a ľudských tragédií, ktoré vojny sprevádzajú.