Žiadateľ : Obec Čierny Balog

Názov projektu : Oddychová zóna pod stromami partnerstva

Stručný obsah projektu
Myšlienka tohto projektu vznikla na základe inšpirácie z MAS Společná Cidlina –obce Košice. V obci Čierny Balog je na základe poslaneckého návrhu plánovaná oddychová zóna na ulici Zadná v miestnej časti Dobroč. Na tejto ulici by chcela obec vybudovať zariadenia pre hru detí a lavičky na oddych. Nový asfaltový koberec slúži aj pre mládež na IN-line korčuľovanie. Hlavná myšlienka projektu spočíva vo výstavbe vzrastlých drevín pozdĺž ulice a osadenie štýlových lavičiek. Každá obec (mesto), ktorá má svoje územie zapojené do VSP Muránska planina, by mala v plánovanom stromoradí jeden strom. V súčasnosti je to 13 sídel. Stromy budú označené pruhom (stuhou z pevného materiálu) s názvom a erbom obce (mesta). Začiatok aleje bude označený pamätnou tabuľou. Lavičky budú vyrobené z dreva, prácou miestneho výrobcu. Zasadenie stromov partnerstva sa uskutoční slávnostnou formou, pričom svoj strom si zasadí zástupca každej obce. Na ulici zostane priestor pre možnosť ďalšej výstavby za partnerské MAS, významné osobnosti, či ďalšie obce a organizácie.