Oddychová zóna

Základná škola s materskou školou v Muráni je plne organizovaná škola, ktorá sídli v štyroch budovách. Má krásny, upravený areál, nachádzajúci sa pri vstupnej bráne do NP Muránska planina. Každý deň tadiaľ prejde množstvo turistov. V areáli školy sa nachádza prístrešok, ktorý je veľmi často využívaný ako oddychová zóna. Využívajú ho nielen žiaci ZŠ s MŠ, ale aj obyvatelia obce, dôchodcovia, turistické organizácie a iní pri organizovaní svojich akcií. Najčastejšie sú to akcie turistického charakteru /výstup na muránsky hrad, prechod Muránskou planinou, hradné hry a pod.

Vďaka projektu od SPP sa im v minulosti podarilo upraviť stenu v prístrešku a cez grantový program Partnerstva potrebovali tento prístrešok upraviť o dlažbu, nakoľko tam bol len dočasne vysypaný a upravený štrk. Cieľom projektu bolo teda skrášliť areál školy, upraviť nevzhľadnú stavbu, zvýšiť záujem verejnosti a žiakov o pobyt v prírode. Prístrešok má ideálne umiestnenie, dá sa využívať ako miesto na štart a cieľ pri rôznych akciách, na vystúpenia žiakov a podobne. Po úpravu sa dá prístrešok využívať aj ako učebňa v prírode.