Obec Michalová Vás srdečne pozýva na kultúrno spoločenské podujatie pri príležitosti mesiaca úcty k starším

„Október – mesiac úcty k starším“

 

  • podujatie sa uskutoční dňa 25. 10. 2019 v sále Kultúrneho domu v Michalovej o 16:30 hod.
  • v programe sa Vám predstavia deti z materskej školy v Michalovej, Hudobná FS Košarinka, Hudobná skupina Duo Danyo
  • súčasťou podujatia bude hudobno – tanečné posedenie spojené s občerstvením