Marekov Dvor je rodinné gazdovstvo, ktoré sa nachádza v lokalite Vrchy, okres Brezno. Vrchy, to sú tri obce: Sihla, Lom nad Rimavicou a Drábsko. Všetky ležia v nadmorskej výške okolo 1000 m. n. m. Gazdovstvo patrí pod obec Drábsko, časť Sedmák.

Marekov Dvor vznikol v roku 1999 ako uskutočnená predstava rodiny Marekovcov.

My, Marekovci, sme 6-členná rodina. Chováme viac druhov hospodárskych zvierat a staráme sa o pôdu v bezprostredne blízkom okolí.  Na našom gazdovstve nájdete:

  • kone – jazdecké služby
  • kravy – produkcia mlieka a syrov
  • drobné zvieratá: hydina, králiky, kozy, mačky, psy

Občianske združenie Marekov Dvor je nezisková organizácia, ktorej cieľom je aktívna práca hlavne s mladými ľuďmi vo veku od cca 15 do 25 rokov. OZ vyvíja rôzne aktivity za účelom propagácie a rozvoja vidieka, agroturistiky a horského poľnohospodárstva.

Poslaním je podpora myšlienok gazdovského spôsobu života.

Mladí ľudia prichádzajúci na gazdovstvo Marekov Dvor sa zúčastňujú ako dobrovoľníci všetkých aktivít a činností Dvora. Účasť na všetkých prácach, ako napr. pomoc pri jazdeckom výcviku klientov (detí i dospelých), pomoc pri starostlivosti o hostí, pri gazdovských prácach (opatrovanie zvierat, práca so senom, výroba syrov ), pri každodennom chode Dvora, znamená pre mladých možnosť zúčastniť sa činností, ktoré sú dnes už vzácne. Hlavne pre ľudí z mesta sú tieto aktivity veľmi atraktívne a vyhľadávané.

OZ MD robí akcie a podujatia i pre občanov, napr. pre deti z Drábska popoludnie na Marekovom Dvore spojené s jazdením na koňoch a súťažami, rôzne exkurzie a prednášky i pre dospelých. Pracuje aj s nezamestnanými, ktorých v praxi učí, ako sa dá podnikať na vidieku.

Kontakt:

Marekov dvor

976 53 Drábsko 112

tel.: +421 903-829 667

info@marekovdvor.sk

www.marekovdvor.sk