„Či prší a či slnko páli, nech sa našim podujatiam darí“

Zvýšiť úroveň podujatí organizovaných OZ Pekný deň zabezpečením prístrešia pre divákov, resp. účinkujúcich.

Obsahom projektu je zakúpenie vybavenia pre organizáciu rôznych podujatí organizovaných občianskym združením v spolupráci s obcou Valaská, s inými združeniami v obci a v okolí, ale aj samostatne. Konkrétne ide o zakúpenie dvoch stanov – prístreškov, ktoré sa na základe doterajších skúseností javia ako nevyhnutné. Ochránia návštevníkov podujatí prípadne účinkujúcich jednak pred slnkom, ale hlavne dažďom. Zlé počasie spravidla spôsobí odchod návštevníkov podujatia, alebo sa títo kryjú po krajoch nášho námestia, kde podujatia uskutočňujeme. Prístrešky tak udržia návštevníkov v centre diania a zabránia tomu, aby počasie pokazilo to-ktoré podujatie, resp. zmiernia následky zlého počasia.