VYDRA – VIDiecka Rozvojová Aktivita so sídlom v Čiernom Balogu, pôsobí vo vidieckom území Čierny Hron  od roku 1997, vznikla z Ekocentra Stromu života Vydra na Čiernom Balogu. Je dobrovoľné, neziskové, mládežnícke občianske združenie mladých ľudí z celého Slovenska, ktorá nadväzuje na 15-ročnú históriu mládežníckeho hnutia na záchranu Čiernohronskej železnice.

Jej poslaním  je prostredníctvom dobrovoľných aktivít zachovávanie tradícií, kultúrnych a prírodných hodnôt, trvalá spolupráca s ČHŽ a podpora trvalo udržateľného rozvoja vidieckeho územia Čierny Hron.

Ciele združenia:

  • zachovanie kultúrneho a prírodného dedičstva
  • realizácia projektov podporujúcich trvaloudržateľný rozvoj regiónu
  • tábory a akcie pre verejnosť (školenia, kultúrne podujatia a iné)
  • edičná, publikačná činnosť a osvetová činnosť
  • propagácia zdravého životného štýlu
  • rozvoj cestovného ruchu (ekoturistiky, cykloturistika, ekovýchova)

 Kontakt:

VYDRA – vidiecka rozvojová aktivita

Hlavná 56, 976 52 Čierny Balog

tel.:+421 48 619 0944, fax.:+421 48 619 1537

tik@vydra.sk

www.vydrovskadolina.sk