Číslo projektu: 2/2016
Žiadateľ: OZ Zbojská
Názov projektu: Turistická križovatka „Roveň“ v novom šate
Cieľ projektu: Zatraktívniť územie NP Muránska planina – lokalita Roveň
Opatrenie stratégie: 3.5 Budovanie a rozvoj drobnej infraštruktúry
Aktivita stratégie: Výroba a inštalácia informačných a orientačných tabúľ s dôrazom na jednotný systém Partnerstva MP–ČH
Obsah projektu:
Cieľom tohto projektu je predovšetkým zatraktívniť územie NP Muránska planina – lokalita Roveň, pre mnohých návštevníkov tohto prekrásneho kúta NP. „Roveň“ je vyhľadávaným miestom pre pešiu turistiku a v poslednom období sa stalo veľmi frekventovanou trasou pre cykloturistiku.  Návštevníci tu nájdu najkrajšiu neporušenú prírodu, kde sa striedajú všetky štyri ročné obdobia a v plnej kráse poskytujú nezabudnuteľný zážitok. V rámci tohto zámeru plánujeme vymeniť poškodený smerovník zelenej turistickej trasy Tisovec – Burda, na rázcestí Roveň a opraviť oddychový priestor s lavičkou. Súčasťou tejto turistickej trasy je aj označenie prístupu k pitnej vode so smerovými tabuľami z obidvoch smerov. Keďže prístup k pitnej vode je už vplyvom času taktiež nevyhovujúci, pripravujeme realizovať aj minimálne terénne úpravy s prechodom cez malý vodný tok a úpravu okolia pitného zdroja ( osadenie dreveného žliabku a kamennej dlažby v okolí pitnej vody). Týmto projektom nadväzujeme a zároveň pokračujeme v postupnej oprave turistických smerovníkov a úprave turistických trás v území NP MP v k. ú. Tisovec, t.j. výmenou za nové turistické smerovníky a údržbou existujúcich turistických trás. V roku 2016 sme už spolupracovali na novooznačení a výmene turistických smerovníkov zo sedla Burda na Fabovú hoľu a tento projekt je z Burdy do Tisovca. Realizáciou tohto projektu prispejeme malým krôčikom k naplneniu aspoň časti strategického cieľa Stratégie CLLD územia Partnerstva MP–ČH zo dňa 24.11.2015 a to „Posilniť konkurencieschopnosť regiónu, zatraktívniť územie pre turistov….“ 
Doba realizácie: od 15.7.2016 do 30.11.2016
Zodpovedná osoba: Katarína Mešková
Celkový plánovaný rozpočet projektu: 975,00 € 196,97%
Požadovaný príspevok: 495,00 € 100,00%
Deklarovaná výška vkladu žiadateľa: 480,00 € 96,97%
Schválená výška príspevku: 495,00 € 100,00%
Minimálna povinná výška vkladu žiadateľa (20%): 99,00 € x

 

Oprava oddychového priestoru s lavičkou na rázcestí Roveň a výmena poškodeného smerovníka zelenej turistickej trasy Tisovec – Burda