Hlavným cieľom združenie je napomáhať a prispievať k všestrannému rozvoju územia Tisovec a Pohronská Polhora. Aktivity sú zamerané na deti a mládež, na seniorov a na podporu cestovného ruchu na území Tisovca a Pohronskej Polhory. Cieľ je zabezpečovaný prostredníctvom rôznych aktivít a činností ako napr.:

  • organizovanie aktivít v oblasti cestovného ruchu a vidieckeho cestovného ruchu,

  • zabezpečovanie a organizovanie propagácie územia Tisovca a Pohronskej Polhory, – zabezpečovanie a organizovanie propagácie územia Národného parku Muránska Planina,

  • organizovanie kultúrnych, vzdelávacích a športových podujatí,

  • rozvoj medzinárodných kontaktov

  • organizovanie mimoškolských aktivít pre deti a mládež a všestranná podpora talentovanej mládeže,

  • organizovanie aktivít pre seniorov,

  • organizovanie kurzov, táborov pre deti, mládež a pobytov pre seniorov,

  • zlepšovanie podmienok výchovno-vzdelávacieho procesu v školských zariadeniach a iných zariadeniach na území Tisovca a Pohronskej Polhory.

 

Kontakt:

OZ Zbojská
Zbojská 1703, 98061 Tisovec
tel: +421 902 889 269 
katkameskova@gmail.com

www.ozzbojska.sk