Občianske združenie Vrchár – združenie pre rozvoj turizmu zrealizovalo s podporou Partnerstva Muránska planina – Čierny Hron, projekt s názvom „Pohoda na planine“.

Relax a pohoda je jednou z charakteristík turizmu na Muránskej planine. Tento projekt približuje práve túto stránku pobytu návštevníkov, ale aj obyvateľov v našom území.  Základným zámerom projektu Pohoda na Planine bolo vydanie prezentačného materiálu o území Mikroregiónu Muránska Planina + lokalita Vrchy. Vydaný printový  materiál je zameraný najmä na obrazovú – fotografickú časť. Vzhľadom na charakter materiálu sme nakomiec upustili od publikovania mapy v tomto materiáli. Celkovo sa vytlačilo 5000 ks plnofarebného materiálu vo formáte A3 pod názvom „POHODA NA PLANINE“.

Nakoľko sa podarilo vyjednať s dodávateľmi výrazné zľavy na tlač materiálu, na základe Žiadosti o zmenu projektu sme doplnili realizáciu o ďalšie dve aktivity a to:

1. Realizáciu fotosúťaže „Pohoda na planine“, pričom víťazné fotografie boli ocenené darmi a zároveň sa stali súčasťou propagačného materiálu. Do súťaže sa zapojilo celkovo 10 účastníkov z celého Slovenska.

2. Okrem toho ako tretiu časť realizácie projektu sme dali vyrobiť 100 ks tričiek s nápisom „Pohoda na planine“ a logom Partnerstva MP-ČH.

Štvrtou neoficiálnou aktivitou bolo vytvorenie súťažného družstva pod názvom „Pohoda na planine“, ktoré sa 3.decembra 2011 zúčastnilo „Nadregionálnych majstrovstiv v zabíjačke“ na Zbojníckom dvore. Túto štvrtú aktivitu sme financovali z vlastných zdrojov a samozrejme zapojením našich dobrovoľníkov.