Predná hora

Bulharský cár – František Coburg, posledný majiteľ hradu, postavil na blízkej Prednej Hore poľovnícku chatu a veľkolepý kaštiel, v ktorom je dnes Odborný liečebný ústav psychiatrický (OLÚP),  zameraný na liečenie návykových závislostí. V obidvoch zariadeniach je možné po dohode urobiť prehliadku výstavných priestorov.

Coburg – vetva saského rodu Vettinovcov. Zakladateľom rodu bol knieža Ernest /1675 /. Coburgovci vládli v Sachsen – Coburg – Gothajskom kniežactve. Pochádzajú z neho štyri novodobé panovnícke rody: Belgický, Anglický, Portugalský a Bulharský. V Uhorsku získal rod Coburgovcov indigenát v roku 1827, keď sa Ferdinand Juraj oženil s jedinou dcérou Antona Koháryho, Máriou Antóniou, čím získal panstvá Čabraď, Muráň, Sitno a po smrti Koháryho všetky jeho majetky. V 19. storočí sa Coburgovci stali jedným z najbohatších rodov v Uhorsku.Ferdinand Juraj a jeho vnuk Filip boli významnými podnikateľmi v železiarstve. Vybudovali vysoké pece, hámre a valcovne na Horehroní s centrom v Pohorelej (Červená Skala, Zlatno, Nižná a Vyšná Švabalka, Nová Maša, Závadka ). Ferdinanda z rodu Coburg, po matke Koháryovej, v roku 1903 ako husárskeho dôstojníka s odporučením cisára Františka Jozefa, pozvali Bulhari vládnuť svojmu národu a zverili mu cárske žezlo. Ako bulharský cár však naďalej navštevoval tento kraj. V roku 1909 sa rozhodol obnoviť a znovu postaviť zničený Muránsky hrad.

       Po nezhodách sa bratom Filipom sa rozhoduje inak. Najskôr na svetovej výstave poľovníckych trofejí kupuje reprezentačný lovecký kaštieľ, ktorý urýchlene postavia na Prednej Hore, dnes nazývaný LIGA. Neskôr plánuje výstavbu veľkolepého kaštieľa. Víťazom projektu návrhu rezidencie sa stala budapeštianska firma Kondoras – Feledi, ktorá v roku 1911 urobila prvé prípravy na stavbu 5-poschodovej budovy v polorenezančnom slohu, s južnou botanickou záhradou a ohrievaným jazierkom, so zaskleným nádvorím, monumentálnym schodiskom v hlavnom priečelí, s terasami a originálnym orlojom. Vlastná stavba bola začatá v roku 1912 a hrubá stavba dokončená roku 1914. Excár Ferdinand I. z rodu Coburg definitívne odchádza z Prednej Hory v roku 1944 spolu s ustupujúcou nemeckou armádou.
Po skončení 2. Svetovej vojny sa majetok po Ferdinandovi I. na Prednej Hore dostal pod osobitnú štátnu správu. Po roku 1948 bolo povereníctvom zdravotníctva rozhodnuté objekt na Prednej Hore prebudovať na tuberkulózne sanatórium. Dňa 2. mája 1952 nastupuje prvý pacient na liečenie.
V 6O-tich rokoch objavom účinných protituberkolóznych liekov ako aj so zlepšením sociálnej situácie obyvateľstva sa markantne zlepšila aj situácia vo výskyte a úmrtnosti na tuberkulózu. Pre ďalšie využitie posteľového fondu sa náš ústav reprofilizuje na nervové sanatórium. Od 1. januára 1973 začína prevádzka Odborného liečebného ústavu psychiatrického, ktorý je určený pre liečbu osôb závislých od alkoholu a iných návykových psychotropných látok. Prvým psychiatrom, ktorý sa ujíma primárskeho postu je MUDr. Pavol HLUBOCKÝ. Jeho geniálny duch organizuje celý komplexný systém protialkoholickej liečby. Pretože tuberkulóza ešte nie je eradikovaná a život ukázal, že kým u nealkoholickej populácie je výskyt novozachytených tuberkulóz cca 20 v prepočte na 100 000 obyvateľov, na 100 000 alkoholikov je to až 2 300 prípadov tuberkulózneho ochorenia. Preto sa I. oddelenie špecializuje na kombinovanú liečbu aktívnej tuberkulózy pri súčasnej protialkoholickej liečbe.

      Predná hora je dnes rekreačným centrom východnej časti Mikroregiónu Muránska planina. Leží v nadmorskej výške 834 m v chotároch dvoch obcí Muráň a Muránska Huta.

V areáli Prednej hory je niekoľko podnikových a súkromných chát, v ktorých je možné ubytovanie po celý rok. Najväčšími sú Rekreačné zariadenie Predná hora s chatkovou osadou.

Expozícia Ferdinanda Coburga na Prednej Hore

Video: Trip Predná hora

 

Rekreačný areál Predná hora

Predná Hora sa nachádza na hranici Národného parku MURÁNSKA PLANINA. Je obľúbenou rekreačnou oblasťou pre svoju polohu (mapa) v malebnej prírode. Letná alebo zimná dovolenka, jarné víkendové pobyty, či babie leto v hubárskej sezóne – pobyt v každom ročnom období Vás niečím prekvapí. Zákazníci sa k nám radi vracajú, pretože vieme ponúknuť možnosti relaxu v krásnom prírodnom prostredí za nízke ceny.

Základnou činnosťou Rekreačného areálu Predná Hora je poskytovanie reštauračných, ubytovacích služieb a služieb v oblasti športu a rekreácie pre verejnosť, školy v prírode, letné tábory, lyžiarske kurzy, školenia, konferencie, stužkové slávnosti.

Ponúkané služby: 3-lôžkové bungalovy Breza a Javor, každý s vlastným soc. zariadením + 1 prístelka, bez kuchynky aj s kuchynkou. Reštaurácia s barom (jedálňa 70 miest). Minigolfový areál, tenisový kurt, ihrisko na plážový volejbal, streetbalový kôš, ihrisko na minifutbal, tenisová stena, hojdačky, ohnisko a krbové posedenie, sprostredkovanie jazdy na koňoch, Vitálny svet, vodný svet s atrakciami, masáže, krytý bazén, malé fitness centrum, ping-pong, biliard, TV, hvezdáreň.

Predná Hora, 049 01, Muráň – Kontakt – RA: Ing. Ľubomír Čižmár

  • Telefón: 058 / 44 94 158  (7 00 hod.- 19 00 hod)/
  • Fax: 058 / 48 82 008
  • E-mail: ra@prednahora.sk
  • Mobil: 0910 / 923 535, 0915 / 956 173   (7 00 hod.- 19 00 hod)
  • web: Predná hora

 

 


Zobraziť Ubytovanie na väčšej mape