Príprava technickej projektovej dokumentácie na výstavbu garáží

Obec Lom nad Rimavicou patrí k najvyššie položeným obciam na Slovensku. Obyvatelia sú väčšinou staršieho veku, pracovne aktívnych obyvateľov je málo. Nakoľko sme malá obec aj rozpočet obce je nízky a náklady hlavne na zimnú údržbu sú vysoké. Výhodou a prínosom je okolitá príroda, ktorá ponúka vhodné podmienky ako na letnú tak aj zimnú turistiku a športy. Financií v obci je málo, a tak nie je možné zrealizovať všetky projekty, ktoré by obec potrebovala k zlepšeniu života nielen svojich obyvateľov, ale aj turistov, ktorí vo veľkej miere obec navštevujú. V zimnom období sú vyhľadávané hlavne bežecké trate a v letnom období turistika a cyklistika v prostredí čarovnej prírody a čistého horského vzduchu.

Podporou cez grantový program získali finančné prostriedky na vypracovanie technickej dokumentácie na výstavbu garáží pre obecnú techniku. Garáže by mali slúžiť na uskladnenie techniky na údržbu miestnych komunikácií a takisto obecného vozidla, ktoré aj napriek nepriazni počasia parkuje celoročne pri obecnom úrade a vplyvom počasia sa opotrebúva. Keďže garáže plánujú postaviť pri vstupe do obce, v prípade zlého počasia v zime, je rýchlejší a jednoduchší prístup na štátnu cestu a ich výstavbou by sa skrášlil aj vstupný pohľad pri príchode do obce.