Prístrešok a viacúčelové nabíjacie stanice pre cyklistov

Obec Čierny Balog

Celková výška projektu:  25 388,94 €

Výška príspevku: 24 119,49 €

Obec Čierny Balog je najväčšou obcou Banskobystrického kraja v okrese Brezno, má 8 miestnych častí, 5030 obyvateľov. Obec je vyhľadávaná značným počtom turistov a návštevníkov, vyznačuje sa čulým cestovným ruchom. Najväčšími zamestnávateľmi v obci sú Lesy SR, š.p., samotná obec, základná škola, Píla Rosík, s.r.o. Pomerne veľký je aj počet živnostníkov pracujúcich v lesnom hospodárstve. Väčšina obyvateľov v produktívnom veku však za prácou dochádza do okolitých závodov, firiem (Železiarne Podbrezová, Technos, a.s. Hronec, ZLH Plus, a.s. Hronec a mesta Brezno.

Zastavaná časť obce má dĺžku cez 7 km a obec aktívne podporuje nemotorovú dopravu a dochádzanie do práce na bicykli v rámci obce ale aj mimo obce aj vzhľadom na ochranu prírodného prostredia. Už pri výstavbe dvoch nových cyklotrás, ktoré obec vybudovala s cieľom umožnenia dopravy obyvateľov za prácou (Č. Balog- Hronec, Sv. Ján a Č. Balog – Brezno), obec uvažovala so zámerom na dobudovanie cyklotrás o zázemie pre cyklistov – stojany, oddychové miesta .  Začiatok uvedených cyklotrás v m. č. Krám sa stal vhodným miestom pre vybudovanie prístrešku pre cyklistov na konci 4 km dlhého úseku cyklotrasy. Populárne sú aj elektrobicykle, no v obci chýbali nabíjacie stanice, a tak sa prístrešok vybudoval aj s viacúčelovou nabíjacou stanicou, kde sa cyklisti môžu skryť v prípade nepriazni počasia, oddýchnuť, ale aj dobiť elektrobicykel, či mobil, dofúkať kolesá, prípadne vykonať základné opravy bicykla. Druhá nabíjacia stanica je umiestnená pri areáli lyžiarskeho strediska SKI Čierny Balog v rekreačnej zóne Urbanov vrch. Tretia nabíjacia stanica sa nachádza vo Vydrovskej doline a štrvtá v miestnej časti Dobroč pri budove hasičskej zbrojnice a pohostinstva.

Na území obce, ale ani na území mikroregiónu územia MAS sa v súčasnosti nenachádzajú žiadne nabíjacie stanice tohto typu – jedná sa o priekopnícky a na území MAS inovatívny prvok.