Prístrešok pre viacúčelové využitie

Obec Muránska Dlhá Lúka je malebná dedina ležiaca v atraktívnom vidieckom prostredí, v JV časti Slovenského Rudohoria. V obci spolu harmonicky žijú viaceré národnosti prevažne rímskokatolíckeho vierovyznania. Nachádzajú sa tu prvky občianskej vybavenosti ako sú potraviny, pohostinstvo, MŠ, ZŠ pre 1. stupeň, posilňovňa, knižnica, multifunkčné ihrisko. Obec podporuje miestny športový klub, hasičov, pre obyvateľov sa ponúkajú služby KC a TSP, ktoré skvalitňujú život v obci. Pôsobia tu aj rôzne iné, ľuďom pomáhajúce organizácie, ktoré tvoria pracovné miesta. Medzi kultúrne a spoločenské aktivity organizované obcou patrí futbalový, stolnotenisový turnaj, prechody Muránskou planinou, jarný beh, súťaže na deň detí, dôchodcovské posedenie, ples a množstvo iných, ktoré prispievajú ku kvalitnému životu v obci bez ohľadu na vekovú kategóriu. Obec je dlhoročný partner Združenia obcí Rimavská Sobota a Partnerstva MPČH, ktoré majú okrem iného aj spoločnú ideu, podporovať všeobecný trvalo udržateľný rozvoj územia, na ktorom si zakladá aj samotná obec. 

V dedine vznikol vďaka podpore Partnerstva MP-ČH oddychovo-rekreačný priestor, určený pre širokú verejnosť s celoročným využitím. Oddych v prírodnom prostredí je vhodný pre spoločenskú, duševnú aj telesno-športovú relaxáciu, nakoľko sa na tomto mieste plánujú konať spoločenské aktivity smerujúce k pozdvihnutiu súdržnosti obyvateľov a zároveň zvýšeniu ich kultúrnej identity. Úpravou nevyužitého priestoru sa zvýši ponúkaný štandard obyvateľom, keďže bude tvoriť ucelený priestor, kde je hlavným prvkom altánok s prístreškom pre viac ako 20 ľudí. Implementáciou projektu sa im tak podarilo vybudovať altánok a sedenie do oddychovej zóny.