Propagácia TIS NP MP Burda

OZ  NOVÁ BURDA vzniklo v roku 2012 po vyhoreni pôvodného TIS NP MP. Venuje sa prevádzkovaniu a organizácii aktivít podporujúcich činnosť TIS NP MP Burda v súlade s „ Chartou trvale udržateľného turizmu v Národnom parku Muránska planina „ . Realizovala projekty, ktoré vylepšili vybavenosť  (projekt – zastrešenie vonkajšej terasy, Zelené chodníky – turistická vyhliadka a iné). Podporuje aktivity zlepšujúce životné prostredie NP MP (projekt Stojaté vody, Zelené oázy – výsadba stromovej aleje v sedle Burda). Venuje sa environmentálnej výchove verejnosti (Zasaď si svoj strom, Bylinkareň, Nočná mora, Word Ranger Day, Noc s netopeirmi apod).  V turistickej sezóne sa venuje prevádzkovaniu TIS NP MP, usmerňovaniu pohybu peších turistov a cykloturistov v území NP MP, poskytovaniu informacií pre turistov, opravám zariadenia a údržbe zariadenia, vybavenosti. Od roku 2017  spolupracuje s Partnerstvom Muranska planina – Čierny Hron, ako aj ďalšími partnermi na ich aktivitách.

TIS NP MP Burda poskytuje informačné a propagačné materiály získané od spolupracujúcich organizácií, partnerov. V súčasnosti nie sú k dispozicii návštevníkom, turistom, TIS NP MP žiadné pohľadnice, magnetky ani nástenný kalendár, ktorý by zobrazoval miesto TIS NP MP Burda a jeho okolie. Za pomoci dobrovoľníkov a spolupracujúcej firmy sa im v rámci grantového programu podarilo vydať pohľadnice TIS NP MP Burda, magnetky s konským námetom, nástenné kalendáre v rozmere 30 x 40 cm.