Rekonštrukcia a oprava kríža a studne v obci

Lom nad Rimavicou leží v Slovenskom rudohorí v pramennej oblasti Rimavice. Nachádza sa v okrese Brezno a na rozhraní okresov Detva, Rimavská Sobota. Je to pekný kraj vhodný na turistiku, cykloturistiku, či športové vyžitie počas celého roka. Z obce je pekný výhľad na Vysoké a Nízke Tatry, ďalej na Klenovský a Ľubietovský vepor. Obec je členom Partnerstva Muránska planina – Čierny Hron a svojimi aktivitami sa snaží prispievať k napĺňaniu spoločnej stratégie rozvoja územia.

Dlhodobým cieľom obce je úprava a jej obnova, čím sa snažia zatraktívniť obec pre občanov a pre prechádzajúcich i návštevníkov.

V rámci grantového projektu zrekonštruovali Kríž so záhradkou, ktorý sa nachádza na turistickej a cyklistickej trase. Záhradku bolo potrebné vybudovať nanovo, pretože bola v nevyhovujúcom stave (oceľové stĺpiky a drevený plot sa celý vymenil). Kríž bol ošetrený a natretý ochranným náterom. Ďalšiu opravu si vyžadovala studňa, kde boli poškodené dvierka a skelet studne bol ošetrený náterom na betón, z prednej časti studne sa položila dlažba, ostatné časti sa vysypali okrasným štrkom.

Realizácia projektu čiastočne prispeje k naplneniu cieľa obce a prispieva k napĺňaniu spoločnej stratégie rozvoja územia Muránskej planiny a Čierneho Hrona.