Rekonštrukcia studne

Obec Muráň tvorí juhovýchodný vstup do mikroregiónu Muránska planina a je súčasťou Gotickej cesty, ktorá prechádza historickými pamiatkami Spiša a Gemera – Malohontu. Obec sa angažuje v rôznych oblastiach, či už cestovného ruchu, opravách budov, hradu, múzea a úprave samotnej obce. Muráň i jeho okolie sa snažIa udržiavať čo najatraktívnejšie realizáciou projektov i vlastnými prostriedkami.

Hlavnou náplňou projektu z Grantového programu bola rekonštrukcia studne v exteriéri múzea v obci Muráň. Realizáciou projektu sa predovšetkým odstránil nevyhovujúci stav studne a bude využívaná na účely zodpovedajúce jej charakteru. Obec Muráň sa chce profilovať ako obec príkladne sa starajúca o svoje kultúrne pamiatky.  Rekonštrukciou tejto studne a obnovením jej reprezentatívneho stavu sa prispeje k prezentácii múzea a zatraktívni sa jej exteriér. Studňa sa využíva aj na bežné účely, ťahá sa z nej voda, preto bolo nevyhnutné odstrániť tento stav nielen z estetického hľadiska, ale aj kvôli bezpečnosti návštevníkov a pracovníkov múzea.