Rekonštrukcia studní v obci

Lom nad Rimavicou leží v Slovenskom rudohorí v pramennej oblasti Rimavice. S nadmorskou výškou (938 m), patrí medzi päť najvyššie položených obcí na Slovensku. Obec má 236 obyvateľov, nachádza sa v okrese Brezno a na rozhraní okresov Detva, Rimavská Sobota. Je to pekný kraj vhodný na turistiku, cykloturistiku, či športové vyžitie počas celého roka. Z obce je pekný výhľad na Vysoké a Nízke Tatry, ďalej na Klenovský a Ľubietovský vepor. Obec je členom Partnerstva Muránska planina – Čierny Hron a svojimi aktivitami sa snaží prispievať k napĺňaniu spoločnej stratégie rozvoja územia.

V rámci grantového projektu sú opravené 2 studne, ktoré sa nachádzajú v strede obce. Na studniach boli poškodené dvierka, ktoré si vyžadovali výmenu za nové, následne sa ošetrili skelety studni náterom do exteriéru a ostatné časti studne sa obkopali.