Žiadateľ : Terézia Falťanová

Názov projektu : Rozvoj folklórneho súboru

Stručný obsah projektu
Terézia Falťanová sa, ako člen VSP MP rozhodla využiť možnosť finančnej podpory z grantového programu „Naštartujme s VSP MP“ na rozvoj činnosti folklórneho súboru Jabloň, ktorý založila v roku 2008. Cieľom projektu je ušiť mužské krojové nohavice zo súkna, a aspoň čiastočne prefinancovať cestovné náklady choreografov, ktorí vedú všetky nácviky a vytvárajú celú choreografiu kultúrneho programu folklórneho súboru Jabloň. Žiada podporu práve na látku súkno, keďže ide o najdrahšiu súčasť tradičného odevu z Pohronskej Polhory. Cestovné náklady žiada preplatiť choreografom, vzhľadom nato, že na úkor svojho času a financií pomáhajú rozvíjať kultúrno-spoločenský život v Pohronskej Polhore, aj napriek tomu, že pochádzajú z Banskej Bystrice a sú študenti univerzity vo Zvolene a v Bratislave.