Rozvoj obce muránska lehota

Žiadateľom príspevku je Obec Muránska Lehota, ktorá je dlhodobým členom Partnerstva Muránska planina – Čierny Hron a počtom obyvateľov patrí k tým najmenším. Napriek tomu sa obec rozvíja, či už z hľadiska vzhľadu obce alebo uskutočňovania rôznych kultúrnych aktivít.

V obci Muránska Lehota bola postavená budova obecného úradu spolu so sálou kultúrneho domu v priebehu šesťdesiatych rokov minulého storočia. Samozrejmou súčasťou by mali byť funkčné toalety. Jestvujúce zariadenia vzhľadom a zhotovením zodpovedajú dobe kedy boli vybudované. Z tohto dôvodu je výrazne citeľná potreba obnovy týchto zariadení. 

Obec, v rámci Grantovej výzvy podala projekt so zámerom obnoviť sociálne zariadenia v budove obecného úradu. Sociálne zariadenia budú tak slúžiť pre občanov obce pri príležitosti spoločenských akcií, pre návštevníkov obce, turistov a pracovníkov firiem pracujúcich na realizácii rôznych projektov v obci.