Názov projektu:              Seniori bližšie k regiónu

Predkladateľ:                 Komunitné centrum n.o. Čierny Balog

Finančná podpora:          220,- €

Celkové náklady na projekt:  460,21 €

V rámci podpory tohto projektu bol dňa 14.8.2013 zorganizovaný zábavný kultúrno-spoločenský deň pre seniorov z obce Čierny balog a blízkeho okolia. Hlavným cieom bolo prezentovať tradície a atrakcie regiónu – Čiernohronskú železničku, Lesnícky skanzem, remeselné výrobky aj jedlá.