Žiadateľ : Rodičovské združenie pri ZŠ s MŠ v Muráni

Názov projektu : Spoznaj: Muránska Huta – Muráň – Muránska Lehota

Stručný obsah projektu
Projekt má predstaviť žiakom a širokej verejnosti historické, kultúrne a geografické zaujímavosti obcí Muránska Huta, Muráň a Muránska Lehota. Do projektu sa zapoja žiaci 2. stupňa Základnej školy s materskou školou v Muráni.
Navrhované aktivity:

 

  • Historicko-geografický krúžok – určený pre žiakov a učiteľa.
  • Terénna práca – pre žiakov, rodičov a občanov obcí.
  • Príprava a vydania Miniencyklopédie obcí Muránska Huta, Muráň a Muránska Lehota – žiaci a učiteľ.
  • Propagácia projektu a Miniencyklopédie – učiteľ.
  • Distribúcia Miniencyklopédie a jej CD verzie – učiteľ, inštitúcie a široká verejnosť.