Spoznaj Pohronskú Polhoru

Obec Pohronská Polhora leží na území národného parku Muránska planina, čím má táto oblasť mimoriadne priaznivé predpoklady pre rozvoj rekreácie a cestovného ruchu. V obci má v súčasnosti trvalý pobyt 1700 obyvateľov.

Cieľom tohto projektu je osadenie dvoch informačných tabúľ. Jedna informačná tabuľa obsahuje turistickú a cyklistickú mapu Pohronskej Polhory a okolia a je umiestnená v centre obce oproti obecnému úradu. Toto miesto je východiskovým bodom k túram mnohých turistov, pretože sa nachádza neďaleko autobusových zastávok na Hlavnej ceste z Brezna do Tisovca. Na tejto mape si budú môcť pozrieť a naplánovať trasy výletov po okolí. Druhá informačná tabuľa je umiestnená v priestore starého cintorína, ktorý sa nachádza pri hlavnej ceste smerujúcej z Brezna do Tisovca. Touto informačnou tabuľou v cintoríne chceme našim občanom a taktiež turistom priblížiť túto kultúrnu pamiatku a zaujímavosti o nej. Starý cintorín je nielen jediným  zachovaným celkom liatinových krížov na Horehroní,  ale aj  jedným z mála cintorínov tohto druhu na Slovensku.  Právom sa preto považuje  za výnimočnú, reprezentatívnu pamiatku duchovnej a materiálnej kultúry obyvateľstva horného Pohronia. V decembri roku 1999 bol starý polhorský cintorín zapísaný do Ústredného zoznamu pamiatkového fondu Slovenskej republiky.

Pri pobyte v prírode, turistike alebo cykloturistike si ľudia často neuvedomujú, akými krásami a dominantami sú obklopení. Cieľom obce Pohronská Polhora je zmeniť to. Vzdelávanie je prirodzenou súčasťou každodenného života. A prečo by sme sa nemohli niečo nové naučiť aj počas oddychu v prírode? Náučné tabule umožnia, aby si návštevníci lokality okrem príjemných zážitkov domov odniesli aj množstvo pútavých a zaujímavých vedomostí.