„Obnova vonkajšieho ihriska SOŠ pre študentov a návštevníkov mesta“

Hlavným cieľom projektu bola revitalizácia zanedbaného vonkajšieho školského ihriska SOŠ a jeho premena na viacúčelové športovisko

Stredná odborná škola Tisovec disponuje veľkým vonkajším areálom, ktorý je prístupný študentom školy ale aj verejnosti. V rámci grantového programu sa im podarilo upraviť podkladovú plochu ihriska tak, aby mohla slúžiť na rôzne športové hry, a zakúpiť dve vonkajšie basketbalové konštrukcie so závažím. Vonkajšie basketbalové koše budeme  využívajú počas hodín telesnej a športovej výchovy a študenti tak majú možnosť športovať na čerstvom vzduchu. Ihrisko využívajú aj žiaci školského internátu a jeho priestory sú ponúkané počas letných prázdnin aj na ubytovanie pre letné tábory a turistov, ktorí prichádzajú do Tisovca a územia Muránskej planiny.