Obec Pohronská Polhora a Michalová Vás pozývajú na

„Súťaž v stolnom tenise“

 

  • súťaž sa uskutoční 9. novembra 2019 so začiatkom o 10 hod. v telocvični Spojenej školy
  • do súťaže sa môžete prihlásiť na Obecnom úrade v Pohronskej Polhore do 5. novembra 2019 osobne alebo telefonicky 048/6189308