Sympózium rezbárskych umelcov počas dní obce michalová

Obec Michalová leží na južnej hranici národného parku Muránska planina. 

Každoročne organizuje pre svojich obyvateľov a návštevníkov „Dni obce Michalová“. Po pandemickej prestávke chceli zorganizovať v rámci týchto dní aj Sympózium rezbárskych umelcov, ktoré sa uskutočnilo 15.8.2022. Umelecký rezbári vyrezávali z miestneho dreva – z lipy – sochy historického charakteru spojené s obcou, napríklad sochy hutníkov. v rámci dni obce sa uskutočnila aj sprievodná akcia Zbojnícka pieseň. Počas Dní obce majú pripravené rôzne kultúrne vystúpenia pre všetky vekové kategórie či atrakcie a pravidelne sa organizujú kulinárske a remeselnícke trhy. Cieľom projektu je obyvateľom a návštevníkom priblížiť kultúrne a duchovné hodnoty obce, umožniť im spoznať Muránsku planinu a priblížiť krásy kraja.

Budova Luštiarne je Národná kultúrna pamiatka, ktorú postupne rekonštruujú a v budúcnosti plánujú zriadiť múzeum. Je pre nich dôležité ochrániť ich kultúrne dedičstvo a umožniť obyvateľom vidieť takéto poklady, preto sa aj Dni obce Michalová uskutočnili v okolí Národnej kultúrnej pamiatky. Sympózium rezbárskych umelcov prilákalo návštevníkov nielen z blízkeho, ale aj z ďalekého okolia.