Lesný skanzen pre všetkých …

  • Spolupráca na dokončovaní a zatraktívňovaní novovytváraného areálu „Lesný skanzen Tisovec“.