Tisovský hrad

Iba zvyšky jeho základov ležia na vrchu Hradová nad mestečkom Tisovec. Práve také skromné sú aj historické správy, ktoré sa nám o hrade zachovali.

Postavili ho pravdepodobne už v druhej polovici 13.storočia na mieste staršieho hradiska. Roku 1334 bol majiteľom hradu i mestečka Tisovec kaločský arcibiskup Ladislav, neskôr Tomáš zo Sečoviec a i. V polovici 15.storočia sa zmocnilo hradu vojsko Jána Jiskru, od ktorého ho vydobyl kráľ Matej Korvín. V druhej polovici 16.storočia sa hrad aj s mestečkom dostal začas pod tureckú zvrchovanosť. Po vytlačení Turkov z Gemerskej oblasti (v roku 1593) stratil Tisovecký hrad strategický význam a noví majitelia sa prestali starať o jeho údržbu. Na konci 17.storočia ho cisárske vojsko po potlačení Thokolyho povstania úplne rozbúralo, takže o jeho stavebnom výzore nevieme dnes povedať nič bližšie. Skúposť historických údajov však nasvedčuje, že išlo o pomerne malý strážny hrad miestneho významu.

Na hrad sa dostanete po žltej značke priamo z Tisovca. Ak budete pokračovať, obídete celý vrch Hradová 887m a dostanete sa späť do Tisovca.