Mesto Tisovec a občianske združenie TisArt Vás srdečne pozývajú na divadelné predstavenie, v ktorom sa Vám predstaví vynikajúci Slovenský herec Dušan Jamrich

  • 15. novembra 2019 o 18:00 hod. v kinosále MsKS

  • vstupenky v hodnote 5 € si môžete zakúpiť v predpredaji v Mestskom kultúrnom stredisku

  • info: 0902 255 663

 

Adaptácia a dramaturgická spolupráca: Viki Janoušková

Réžia a dramaturgia:

ŠTEFAN KORENČI

Scéna: Jakub Branický

Hudba: Miro Nemec

V hlavnej úlohe:

DUŠAN JAMRICH

Vedúci stavby: Martin Gemeiner / Zvuk: Gusto Cech

Svetlo: Robo Radnóty / Mato Antal / Garderóba a rekvizity: Petra Šoltésová

Prevádzka: Barbora Bilska / Dramaturg: Anti Korenči

Hlavná manažérka: Monika Korenčiová

Umelecký riaditeľ: Štefan Korenči

JÁN JOHANIDES

patrí k najvýznamnejším slovenským prozaikom druhej polovice 20. storočia.

Debutoval knihou Súkromie (1963), medzi jeho posledné prozaické diela patrí Dívaj sa do modrých očí Londýna (2000), Nepriestrelná žena (2002) a Hmla v našej trpezlivosti (2005). Ján Johanides zomrel pred 10 rokmi na zlyhanie srdca.

„Zásadne píšem na papieriky. A vždy mám pri sebe dva zápisníky. Ten v ľavom vrecku je na myšlienky, ten v pravom na príbehy.”            Ján Johanides

„Johanides je majster charakteristiky a v nej ukázal, čo pre prózu znamená pozorovací talent, ktoý sa díva na predmet s dokonalou vytrvalosťou a mikroskopickou dôkladnosťou. ”         Jozef Bžoch

„Vyrovnávanie sa s ideológiou totalitnej spoločnosti najširšie tematizoval (Johanides) v troch knihách z deväťdesiatych rokov: Trestajúci zločin (1995), Veliteľ jednotného uhla pohľadu (1997) a Dedičný červotoč (1998), pričom všetky tri znamenajú metaforické odmietnutie totalitarizmu a súčasne vyrovnanie sa s jeho dedičstvom, s vedomím, že minulosť je v živote človeka stále prítomná – zanecháva stopy, ovplyvňuje postoje, zapadá do osudovej predurčenosti. ”

Dana Hučková v štúdii Tematické piliere slovenskej prózy

„Johanides všetky cudzie príbehy Plše preto, aby sa dopátral najvnútornejších čiastočiek svojej vlastnej problémovosti. ” Peter Zajac

„So zatajeným dychom som v závere knihy čakala, ako sa Ondrej vyrovná s dobou po nežnej revolúcii.ľ. A tam mi to docvaklo…!”

Príbeh 20. storočia, ktoré svojimi totalitami kládlo pre mnohých ľudí neprel<onateľné prekážky v snahe udržať celistvosť svojej osobnosti, udržať schopnosť vhľadu a citlivosť pre ideály, som cez Johanidesov Trestajúci zločin začala čítať ako Príbeh ukradnutej duše alebo možno aj Príbeh obnovy zlomenej duše…!

Príbeh Ondreja, typografa, ktorému nedovolili skončiť strednú školu, skončil vo väzení, právnika, ktorého urobili strážcom ľudských zlyhaní, je i príbehom človeka, ktorý, napriek väzeniu, fyzickému strádaniu a kaličeniu, napriel< okoliu, ktoré týraním nielen ničí jeho telo, ale zabíja jeho dušu, neprestáva hľadať silu a spôsob pohnúť sa ďalej – skúsenosti, ktorými by sa zlomená duša dala obnoviť, ktoré by „obnovili naše najhlbšie pramene“ (český filozof Ján Patočka túto starostlivosť o dušu považuje za základ európskej civilizácie)..

Autorka adaptácie Viki Janoušková

Viki Janoušková získala za adaptáciu novely Trestajúci zločin 1. cenu v Literárnej súťaži Litfond-u na divadelný text.

 

Dušan Jamrich

jamrich

Dušan Jamrich absolvoval štúdium herectva na VŠMU v roku 1970. Už počas štúdií stvárnil niekoľko postáv na scéne činohry SND, v ktorých zaujal tak výrazne, že hneď po promócii bol do súboru angažovaný. Za 33 rokov tu stvárnil vyše 80 postáv v hrách rozličných žánrov, medzi najvýznamnejšie však patria veľké mytologické či historické postavy klasického repertoáru (Jochanan v Hviezdoslavovom Herodesovi a Herodiade, 1970; Haimon v Sofoklovej Antigone, 1971; Adam v Hacksovej hre Adam a Eva, 1977; Kráľ Richard II. v rovnomennej Shakespearovej historickej hre, 1980; Orestes v Goetheho Ifigenii v Tauride, 1982; Princ Fridrich Homburský v rovnomennej Kleistovej hre, 1983; Sir Thomas More v Boltovej dráme Človek pre všetky časy, 2001). So šarmom a konverzačnou bravúrou však stelesnil Jamrich aj viaceré komediálne postavy (Geľo v Hollého Geľovi Sebechlebskom, 1979; Clitander v Moliérovom Georgovi Dandinovi, 1981; Diderot v Enzensbergerovom Ľudomilovi, 1992; Dubec v Jesenského a Klimáčkových Demokratoch, 1997; Brown v Brechtovej Opere za tri groše, 1999; Lord Caversham vo Wildovom Ideálnom manželovi, 2003).
Množstvo príležitostí využil Dušan Jamrich aj v televíznych inscenáciách a filmoch, z nich najväčšmi sa vryl do pamäti kultúrnej verejnosti jeho Ľudovít Štúr vo viacdielnom televíznom filme Štúrovci.
Po smrti Miloša Pietra v roku 1991 sa Dušan Jamrich stal riaditeľom (neskôr generálnym riaditeľom) Slovenského národného divadla. V roku 1996 bol z funkcie odvolaný ministrom kultúry Hudecom. Jeho odvolanie sprevádzala kompromitačná kampaň vtedajšieho ministerstva kultúry, nepodložené útoky médií a protesty divadelníkov, ktoré po čase vyústili do štrajku. Po voľbách v roku 1998 sa Dušan Jamrich opäť vrátil do čela SND. (1.1.1999)
Pôsobil aj ako docent na Vysokej škole múzických umení a vychoval celú generáciu hercov, ktorí dnes pôsobia prakticky vo všetkých divadlách na Slovensku.