Upcyklácia školského dvora a okolia

Stredná odborná škola V Tisovci má okolo 160 žiakov, ktorí študujú v troch odboroch – elektrotechnika, manažment regionálneho cestovného ruchu a grafik digitálnych médií. V súčasnosti škola podporuje environmentálne vzdelávanie žiakov a učiteľov a tiež ochranu životného prostredia. Aktívne sa zapájajú do rôznych projektov, ktoré reflektujú požiadavky školy – ERASMUS +, Nórske fondy, Moderné vzdelávanie pre prax, Nadácia Orange, MINEDU. Aktívne sa zapájajú aj do mestských aj regionálnych aktivít.

Cieľom projektu bolo vybudovať vonkajšiu oddychovú zónu, pre pedagógov, žiakov školy a internátu a tiež pre verejnosť mesta Tisovec. Revitalizovaný priestor bude využitý nielen pre oddych, ale aj na výučbu predmetov ako sú: občianska náuka, etická výchova, konverzácia v cudzom jazyku a ďalšie. V tomto priestore sa nachádza vonkajšie sedenie, ohnisko na grilovanie a varenie guľášu, bylinkové záhony, stena na premietanie výučbových materiálov. Všetky tieto práce vykonajú učitelia, žiaci a dobrovoľníci v rámci dobrovoľníckej činnosti.