Úsmev, prosím!

VYDRA – VIDiecka Rozvojová Aktivita so sídlom v Čiernom Balogu pôsobí v Mikroregióne Čierny Hron od roku 1997. Od roku 2005 je súčasťou Partnerstva Muránska Planina – Čierny Hron. Vznikla z Ekocentra Stromu života Vydra na Čiernom Balogu, nadväzuje na 15-ročnú históriu mládežníckeho hnutia na záchranu Čiernohronskej železnice. Je to dobrovoľné, neziskové, mládežnícke občianske združenie najmä mladých ľudí z celého Slovenska. Poslaním OZ VYDRA je prostredníctvom dobrovoľných aktivít: zachovávanie tradícií, kultúrnych a prírodných hodnôt, spolupráca s partnermi v obci a v území, podpora trvalo udržateľného rozvoja v regióne. Medzi najdôležitejšie ciele patria: Zachovanie kultúrneho a prírodného dedičstva, realizácia projektov podporujúcich trvaloudržateľný rozvoj regiónu, propagácia zdravého životného štýlu, rozvoj cestovného ruchu (ekoturistika, cykloturistika, ekovýchova).

Vytvorením fotorámika a jeho umiestnením neďaleko vstupu do Lesníckeho skanzenu vzniklo atraktívne a jedinečné miesto, ktoré určite zvýši záujem turistov o danú lokalitu. Lesnícky skanzen sa stane atraktívnejším a zároveň bude držať krok s dobou, kedy je samozrejmosťou blízkym posielať fotografie z navštívených miest  on-line. Zvýšená návštevnosť pomôže rozvoju cestovného ruchu v území a prispeje k podpore miestnej ekonomiky (kúpa výrobkov miestnych remeselníkov, záujem o služby…), čím sa podporí miestny rozvoj. Veríme, že zaujmeme domácich i zahraničných návštevníkov bez rozdielu veku.